• Tuesday, Dec 12, 2017

Raipur Municipal Corporation

Menu              
Pay Tax Online

मोर-Mor Raipur Apk

Municipal Commissioner

SNoNameFromUpTo
1Shri Rajat Bansal (I.A.S.)06.06.16Till Date
2Dr. Saransh Mittar (I.A.S.)09.03.1506.06.16
3Shri Awanish Kumar Saran (I.A.S)10.02.1409.03.15
4Shri Narendra Kumar Dugga (S.A.S.)01.10.1310.02.14
5Shri Taran Prakash Sinha (S.A.S.)29.11.1130.09.13
6Shri Rajesh Sukumar Toppo (I.A.S.)18.04.1129.11.11
7Shri Ramesh Sharma (S.A.S.)30.03.1118.04.11
8Shri O.P. Choudhary (I.A.S.)24.10.0930.03.11
9Shri Amit Kataria (I.A.S.)05.01.0924.10.09
10Shri Jetendra Shukla (S.A.S.)25.09.0602.01.09
11D.R. Kamalprit Singh26.11.0518.09.06
12Shri Ashok Agrawal (S.A.S.)19.12.0326.11.05
13Shri Sonmani Borah (I.A.S.)05.07.0219.11.03
14Shri M.D. Diwan (S.A.S)29.01.0105.07.02
15Shri Vivek Dewangan01.11.0026.01.01
16Smt. D.G. Mukherjee (I.A.S.)10.07.0030.08.00
17Shri Vivek Dewangan (I.A.S.)22.06.0030.10.00
18Shri M.D. Diwan12.11.9922.06.00
19Shri B.K. Parsai04.07.9511.11.95
20Shri J.K. Jain01.10.9318.04.95
21Shri J.P. Sarabhai25.08.9230.09.93
22Shri R.A. Khandelwal21.10.9130.05.92
23Shri D.C. Pandey02.11.9012.09.91
24Shri S.P. Gupta07.07.8925.07.90
25Shri A.S. Dangi27.04.8906.07.89
26Shri M.R. Yadav13.11.8703.04.89
27Shri R.D. Pandey26.08.8622.08.87
28Shri P.K. Prasar27.02.8520.07.86
29Shri V. Walter12.08.8322.11.84
30Shri R.P. Yadav03.09.8111.08.83
31Shri N.M. Kumbare31.07.8102.09.81
32Shri V. Walter14.04.8030.07.81
33Shri S.P. Tiwari25.04.7813.04.80
34Shri A.K. Mandlekar30.06.7724.04.78

Visitor Statistics

Must See Places In Paris
Find IP